Workshops

Werken op basis van preventie, advies en samenwerking: voor sommigen gesneden koek, voor anderen een onbekend terrein. Ook de inhoudelijke kennis voor Dry2Fresh is nog niet bij iedereen bekend. Daarom ondersteunen wij dierenartsen en melkveehouders met praktische, interactieve workshops. Bijvoorbeeld over de praktische kanten van Dry2Fresh, huisvesting en voeding, maar ook over communicatiestijlen voor het geven van advies.

Bent u dierenarts? Klik dan op de titel van een workshop voor meer informatie en schrijf u hieronder in.

Bent u melkveehouder en geïnteresseerd in een studiebijeenkomst? Neem dan contact met ons op.

 

Opstart Dry2Fresh

Bent u ook op zoek naar een intensief begeleidingsprogramma om de samenwerking met uw melkveehouders te verdiepen? Dry2Fresh biedt instrumenten om een gedegen analyse uit te voeren, makkelijk te communiceren en waardevol advies te geven. Zodat u de stap kunt zetten naar preventieve gezondheidszorg en ondersteuning bij het verhogen van het bedrijfsresultaat.

Inhoud:
De workshop “Opstart Dry2Fresh” heeft als doel u achtergronden en handvatten te geven om Dry2Fresh op een effectieve en plezierige wijze op te starten bij uw klanten. De workshop bestaat uit één dagdeel, wordt (deels) gehouden op een melkveebedrijf en omvat de volgende onderdelen:

 • De achtergronden en uitgangspunten van Dry2Fresh
 • Koegezondheid in de transitieperiode: “De Dip”
 • Bluefrog: een actueel overzicht van de koegezondheid
 • De inzet van Dry2fresh: Bij welke klanten kan ik Dry2Fresh inzetten en hoe doe ik dat?

De stal in!

 • Inventarisatie van bedrijfsdoelen
 • Het uitvoeren van geïoniseerd calcium metingen en ketonen metingen
 • Samen een Dry2Fresh risico-checklist invullen

De workshop heeft een praktische inslag met ruimte voor discussie. In de aanvullende Dry2Fresh workshops wordt nog verder ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing van uw adviezen.

De workshop wordt gegeven door Jorien Papen en Suzanne Pen (Blue4Green).

Voeding in de droogstand

Het management van de droogstand is van cruciaal belang voor de gezondheid, productiviteit en de vruchtbaarheid in de volgende lactatie. Management van de droge koeien bestaat voor het overgrote deel uit voeding en huisvesting. Tijdens deze training leert u alles over het beste rantsoen voor de droogstaande koe en wat de mogelijkheden zijn onder de verschillende bedrijfsomstandigheden. Na deze cursus hebt u genoeg bagage om met de veevoervoorlichter en veehouder in discussie te gaan over het meest passende droogstandsrantsoen. Het is een interactieve cursus met veel casussen, voorbeelden en anekdotes uit de praktijk.

Inhoud:
De cursus bestaat uit één dagdeel en er wordt oa. ingegaan op de volgende zaken:

 • De werking van de pens rondom de droogstand.
 • Wat is een goed droogstandsrantsoen?
 • Hoe bereken je een goed rantsoen, wat zijn de valkuilen?
 • Een goed rantsoen? Controle en follow up.
 • Aan tafel met de voerleverancier.

De training wordt gegeven door Roselinde Goselink, dierenarts en voerspecialist aan de Wageningen Universiteit en Maria Morselt dierenarts en voerspecialist bij Dap Enschede.

Huisvesting, droogstand-, en afkalfmanagement

We weten allemaal dat het droogstandsrantsoen van cruciaal belang is voor een gezonde start van de lactatie. Daarom wordt er aan het formuleren van een geschikt droogstandsrantsoen door Dry2Fresh een aparte workshop gewijd.

Echter: een goed droogstandsrantsoen is nog geen garantie voor een goede voeropname! Juist de voeropname in de droogstand is cruciaal.

Welke zaken beïnvloeden op de melkveebedrijven van jouw klanten deze voeropname? Waar kunnen er grote stappen worden gezet, maar ook… waar kan je op succesvolle hoogproductieve bedrijven jouw meerwaarde laten zien door de puntjes op de i te zetten?

Leer in 1 dagdeel beter kijken. Verras je klant door met hem mee te kunnen denken en praktische oplossingen aan te kunnen bieden. Kijk om je heen, zie steeds meer verschillen tussen bedrijven. Voel je zelfverzekerd bij het geven van een huisvesting- en managementadvies.

Het is een interactieve cursus met veel casussen, voorbeelden en anekdotes uit de praktijk.

Je bent van harte welkom, adviserend dierenarts!

Financiën melkveebedrijf voor dierenartsen

Is de dierenarts een kostenpost voor de melkveehouder of juist een investering die een behoorlijk rendement oplevert? U geeft als dierenarts de melkveehouder dagelijks adviezen waarbij financiën een belangrijke rol spelen. U wordt meer en meer afgerekend op basis van bedrijfskundige en financiële resultaten van uw klanten. Overziet u de financiële gevolgen van veel van de voorstellen en beslissingen die u dagelijks neemt? De financiële consequenties van een betere diergezondheid zijn niet altijd helder voor de dierenarts. Ze behoren soms zelfs tot een andere wereld. Heeft u regelmatig te maken bedrijfsadviezen aan het melkveebedrijf? Wilt u een vaardige partner zijn in gesprekken met financiële specialisten? Dan is deze training een uitstekende keuze. U brengt uw financiële kennis en vaardigheden naar een hoger niveau.

Doelgroep
Dierenartsen die intensief advies geven en daarbij te maken krijgen met financiële beoordeling en overzichten van een melkveebedrijf. U wilt de financiële consequenties van uw adviezen overzien en sturen.

Inhoud:
Het doel van de workshop is dierenartsen inzicht te geven in de financiële parameters die belangrijk zijn voor een melkveehouder zodat zij hun adviezen beter kunnen inkaderen in de bedrijfsontwikkeling.

 • Inzicht in de kengetallen van een melkveehouder.
 • Inzicht in hoe een veehouder op een rendabele manier zijn bedrijf kan verduurzamen.
 • Kosten en gederfde inkomsten van gezondheidsproblemen in de transitie.
 • Uitleg van termen als stikstofefficiëntie, de BEX en de ‘Saldo Koeplaats’.
 • Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en berekeningen worden investeringsbeslissingen onderbouwd.

De training wordt gegeven in samenwerking met Countus accountants en adviseurs.

Communicatie training I

U wilt bij uw melkveehouders het juiste advies overbrengen. Deze trainingen leert u als een zelfverzekerd en kundig adviseur over tekomen. U krijgt u inzicht in uw rol als beginnend adviseur, leert u advies gesprek te structureren en verschillende adviesstijlen toe te passen om meer invloed bij de klant te krijgen.

Inhoud:
Tijdens de training werken we met: inleidingen, cases, opdrachten en rollenspelen. Er komen leervragen aan bod waar u als dierenarts adviseur in de praktijk mee te maken krijgt. Hoe krijgt u invloed, hoe zorgt u dat anderen uw expertise accepteren en hoe gaat u om met onzekerheid bij het adviseren?

Onderdelen:
De cursus bestaat uit één dagdeel. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • concepten over het geven van advies: wat is adviseren precies?
 • hoe verloopt het adviesproces?
 • de rol en positie van de adviseur (in- en extern)
 • adviesstijlen: hoe treedt u op als adviseur, wat is de invloed van de omgeving en wat is uw manier van beïnvloeden?
 • de vertrouwensrelatie met opdrachtgevers: hoe bouwt u die op?
 • weerstanden en veranderingsprocessen (zowel bij de deelnemer als bij de opdrachtgever): hoe ontstaan die en hoe kunt u die beïnvloeden?
 • hoe maakt u opdrachtgevers meer betrokken bij de oplossing?

De training wordt gegeven door Roeland Wessels.

Communicatie training II

U bent als dierenarts een ervaren adviseur, kunt goed een relatie opbouwen met de melkveehouders en bent toe aan de volgende stap in uw ontwikkeling als adviseur. In deze training leert u uw automatische gedragspatronen te doorbreken en met weerstand om te gaan, zodat u nog succesvoller kunt opereren.

Inhoud
Tijdens deze training staat uw dierenartsen adviespraktijk centraal. U krijgt theoretische inleidingen, bespreekt casussen, maakt opdrachten, speelt rollenspellen en maakt vragenlijsten. U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en de onderliggende drijfveren en overtuigingen.

Praktijkgerichte training

 •  inzicht in uw optreden als adviseur.
 •  de interactie met uw klant
 •  vertrouwensrelatie opbouwen.
 •  meer inzicht in het fenomeen ‘weerstand’.
 •  beïnvloedingsvaardigheden door middel van rollenspellen

De training wordt gegeven door Roeland Wessels.

Marketing voor dierenartsenpraktijken

De dierenartsenpraktijken staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk en die biedt grote kansen. Een tijdperk waarin een andere benadering nodig is om vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen.  Er vindt een prachtige verschuiving plaats van het afschermen van informatie naar het combineren van kennis, energie en openheid. De workshop marketing voor dierenartsenpraktijken leert u hoe hiervan te profiteren door hier pro-actief op in te spelen.

De training helpt u om de concurrentie voor te blijven en in andere communicatie concepten te denken.

Bestemd voor dierenartsen met beslissingsbevoegdheid binnen de praktijk, die veel praktijkervaring hebben, maar geen marketingachtergrond.

Inhoud
U maakt kennis met de basisprincipes van marketing en wat u daarmee kunt doen  in de praktijksituatie. De nieuwste ontwikkelingen in marketing & communicatie  komen aan bod.

Om de vertaling van theorie naar praktijk zo concreet mogelijk te maken werken we tijdens de workshops een aantal cases uit.

Doelstelling
Na deze training kent u de belangrijkste marketingtermen en -begrippen. U bent in staat om doelgroepen te onderscheiden en met ze te communiceren.

De bouwstenen van het marketingplan zijn u bekend en u weet hoe u een bijdrage kunt leveren aan de promotie van de producten en diensten van de  dierenartsenpraktijk.

Onderwerpen

 • De marketingmix
 • Het belang van klant segmentatie
 • Het plannen en organiseren van een marketingactie
 • Het opzetten van een communicatie plan
In-house oplossingen

De in-house training van Blue4Green helpt u om de concurrentie voor te blijven en in andere businessconcepten te denken. Hier staat meer informatie.

 

Alle workshops van Blue4Green zijn aangemeld voor accreditatie bij de Stichting Veterinair Administratie Kantoor (SVAK). 

 

Vraag een workshop aan!

Geef aan in welke onderwerpen u interesse heeft en wij nemen vrijblijvend contact met u op.