De wetenschap

Jarenlang is wereldwijd aan de Lab-on-a-chip technologie gewerkt. In 2000 startte de Lab-on-a-chip Group aan de Universiteit Twente in samenwerking met het MESA+ Institute for nanotechnology het onderzoek naar mogelijkheden om de concentratie lithium in bloed te meten.

Het onderzoek had succes en toonde aan dat ook andere geladen deeltjes zoals calcium en magnesium in bloed gemeten kunnen worden. Het onderzoek resulteerde in meerdere officiële erkenningen zoals de Kolthoff Prijs voor het beste proefschrift en het prestigieuze Leverhulme Trust Awards for Technology Transfer voor wetenschappelijk onderzoek t.b.v. praktische toepassingen.

Momenteel wordt de Lab-on-a-Chip als FarmChip® alleen geproduceerd voor het meten van calcium en magnesium. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om de technologie ook voor andere toepassingen productiegereed te maken. Blue4Green doet daarom intensief onderzoek in samenwerking met diverse onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.