In-house oplossingen

 

De melkveehouderij staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk welke de dierenartsenpraktijken in Nederland grote kansen biedt. Een tijdperk waarin een andere benadering nodig is in de omgang met klanten. Maar ook in de manier waarop u met uw medewerkers omgaat. Er vindt een prachtige verschuiving plaats van het afschermen van informatie naar het combineren van kennis, energie en openheid. Nederlandse dierenartsenpraktijk kunnen hiervan profiteren door hier pro-actief op in te spelen.

De in-house training van Blue4Green helpt u om de concurrentie voor te blijven en in andere businessconcepten te denken. Daar is lef voor nodig, maar ook een heldere visie.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” – Charles Darwin

Hoe speel je als dierenarts op die nieuwe behoeften in?

Om op al deze nieuwe ontwikkelingen goed voorbereid te zijn en hier bovendien actief mee aan de gang te gaan, heeft Blue4Green het volgende In-house programma ontwikkeld;

De intake

Wij starten met  een intake. Ieder mens heeft zijn eigen identiteit, zijn kern, zijn passie. We spelen het liefst de rol die ons het beste ligt. Dat geldt ook voor organisaties die we met elkaar vormen en voor de producten waar we samen achter staan.  Samen met uw team dierenartsen gaan wij op zoek naar het “DNA” van de praktijk. Dit is de basis voor het identificeren van gebieden waar uw organisatie kansen heeft en sterk in is. Samen bepalen we wat uw waarden, ambities en prioriteiten zijn in de veranderingsagenda. Dit is een essentiële eerste stap in het betrokken maken van uw team, zodat ze eigenaar van de verandering worden en het veranderingsprogramma stimuleren door zelf mede de richting te bepalen. Afhankelijk van de behoeften van de praktijk duurt een intake 2 middagsessies die op de eigen praktijk kunnen worden gehouden.

De analyse

Op basis van de intake voeren we een gedetailleerde analyse uit van uw huidige situatie in de markt.  Samen met uw team bepalen wij waar mogelijkheden voor een nieuw of verbeterd businessconcept liggen. In deze fase hopen we de rollen van mens, merk en organisatie in harmonie te brengen en zien we dat de energie en passie ontstaat die nodig is voor het verwezenlijken van de visie van het team. Een essentieel onderdeel van deze fase is dat er heldere en meetbare doelstellingen geformuleerd worden op basis van de ontwikkelde strategie en visie. Zodat iedereen weet wat voor stappen er gezet moeten worden. Hoe de verandering moet plaatsvinden, inventariseren  we door de verantwoordelijken en stakeholders te identificeren en de bereidheid van uw organisatie voor de verandering te peilen. Vervolgens  kunnen we deze fase afsluiten door een route naar de verandering uit te tekenen.

De implementatie

En dan is het zover: de kern van het concept, de organisatie en de medewerkers zijn samengekomen. Het doel is duidelijk en uw team weet welke stappen er gezet moeten worden. Maar die stappen moeten nog wel daadwerkelijk worden gezet. Daar is discipline, energie en passie voor nodig. Er ligt een heel pad tussen een goed idee en een succesvolle implementatie. Met onze trainingen en methoden begeleiden wij uw team op dit pad. We zorgen dat u niet afdwaalt van de kern en helpen om stap voor stap te bereiken wat u voor ogen hebt. We zorgen dat de discipline, energie en passie aanwezig is om het gewenste resultaat te bereiken. Wij weten dat achter elk succes een ‘wordingsverhaal’ schuilgaat. Dit zijn verhalen die iedereen, ook uw klanten, graag doorvertellen. “Van krantenjongen tot miljardair, van twee jongens in de garage tot de grootste zoekmachine in de wereld”. Ook uw concept heeft een ontstaansgeschiedenis, een eigen verhaal, een identiteit. We helpen u graag om deze verhalen te identificeren en op te schrijven. Uw product,organisatie en medewerkers krijgen hiermee een identiteit waarmee u zich onderscheid. En dat spreekt klanten aan die zich graag met succesvolle partijen identificeren.

Voor meer informatie en prijzen staan wij u graag te woord.


“Degene die niet de moed heeft om als hamer te functioneren, vindt zichzelf terug als aambeeld” – Oswald Spengler