Bluefrog overzicht

Voor elke praktijk is er een geschikt Bluefrog pakket. De kosten bestaan uit:

  • Een basisprijs per praktijk per maand voor het gebruik van Bluefrog in de praktijk.
  • Een prijs voor elke gebruiker, dit is een cliënt die kan inloggen in Bluefrog (€ 5,- per cliënt per maand) of een cliënt die gebruik maakt van de Dry2Fresh applicatie (€19,50 per cliënt per maand).
  • De prijs per cliënt geldt alleen voor het aantal cliënten dat u daadwerkelijk toegang geeft tot Bluefrog. Het maximum aantal gebruikers en Dry2Fresh deelnemers per pakket staat in onderstaand overzicht.