Een Groeiende Missie

Blue4Green is in 2008 begonnen met als doel een mobiel, handheld laboratorium en PDA voor dierenartsen te ontwikkelen. We  waren het destijds vrij snel eens over onze missie: “wij willen inzicht geven door verbinding te creëren”. Inmiddels zijn we het er over eens dat we een groter doel kunnen en  moeten neerzetten dan we in 2008 voor mogelijk hielden.

Dit vanwege een snel groeiende wereldbevolking, waardoor er steeds meer behoefte aan agrarische producten en landbouwgrond is, terwijl die maar beperkt beschikbaar zijn.  Hoe kunnen we toch een balans maken tussen voldoende voedsel produceren en de natuur handhaven? We willen immers  niet dat de natuur ten ondergaat om onze rekening te betalen!

De wereldbevolking groeit naar verwachting van 7.2 miljard tot 9.1 miljard in 2050. Gelukkig groeit de welvaart mee. We kunnen het ons veroorloven “beter” te eten. Er wordt verwacht dat de vraag naar zuivelproducten in de komende jaren mee zal groeien. De productie van vlees en melk wordt meer intensief, maar de beperkte hulpbronnen blijven een enorme uitdaging voor deze bedrijfstak. Door ziektes te voorkomen en de levensverwachting van melkkoeien te verlengen kunnen meer zuivelproducten geproduceerd worden op een duurzame manier.

De Westerse samenleving eist terecht dat dieren een beter leven leiden en dat er minder antibiotica gebruikt wordt. Ook moet het risico van ziektes die overdraagbaar zijn van dier naar mens geminimaliseerd worden. Dit kan alleen gerealiseerd worden door gezondheidsproblemen te voorkomen, niet alleen in individuele dieren, maar in de hele koppel melkkoeien.

Nu, 4 jaar na onze oprichting, weten we dat we een grotere bijdrage dan ooit kunnen leveren om een betere wereld te creëren door duurzamer te produceren. We verwachten dat beter inzicht @ the point of animal care gezondheidsproblemen kan voorkomen, essentieel daarvoor zijn preventieve programma’s die voorkomen dat dieren ziek worden. Daarom zullen we met toenemende toewijding ervoor zorgen dat alle relevante info @point of animal care beschikbaar wordt en de benodigde preventieve programma’s ontwikkelen. We werken nu met het hele team met meer dat 100% inzet aan betere preventieve programma’s door meer elementen te analyseren, en zelfs virussen en bacteriën, direct daar waar nodig: naast het dier, in de stallen van de melkveehouderij.

“Connect to give the right insight!”

 

 

Dit bericht is gepubliceerd in Algemeen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *