Aandacht voor hypocalcemie in het Diergeneeskundig Memorandum

Het Diergeneeskundig Memorandum van december 2010 staat geheel in het teken van de managementaspecten van hypocalcemie bij koeien. Emeritus professor Arie Brand en landbouwhuisdieren practicus Rik Hendriks leggen uit hoe melkziekte en gerelateerde gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden door goed management. De auteurs benadrukken dat hypocalcemie een belangrijk en kostbaar probleem is dat een hoge preventieve prioriteit vereist.

Het memorandum beschrijft de laatste inzichten in de oorzaken en gevolgen van hypocalcemie. De symptomen van melkziekte, maar ook van gerelateerde aandoeningen zoals mastitis, aan de nageboorte staan en dislocatie van de lebmaag, worden uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor de risicofactoren (onder andere voeding, huisvesting, stress en lichaamsconditie) en krijgt de lezer tips voor preventieve maatregelen.

Tenslotte stellen de auteurs dat dierenartsen kunnen helpen hypocalcemie te voorkomen door uitgebreide monitoring en advies. Daarvoor dient bij elk bedrijf een nulmeting gedaan te worden waarmee latere  resultaten vergeleken worden, zodat voor- of achteruitgang gesignaleerd wordt. Bij deze metingen worden gegevens bijgehouden over klinische én subklinische hypocalcemie, gerelateerde problemen, risicofactoren (o.a. gehaltes van voedingsstoffen en body condition score) en de preventieve maatregelen die worden toegepast.

Het Droogstand Management Programma dat Blue4Green en De Graafschap Dierenartsen hebben ontwikkeld, sluit perfect aan op de monitoring die in het memorandum wordt voorgesteld. Daarnaast maakt de Farmchip het mogelijk subklinische hypocalcemie in kaart te brengen, een gegeven waarvan het belang volgens de auteurs onderschat wordt. U kunt het memorandum bestellen via www.de-em.nl.

Dit bericht is gepubliceerd in Nieuws.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *